Medische gegevens delen

Wat gebeurt er als u onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als u naar het ziekenhuis moet? Dan is het erg belangrijk dat de andere apotheek of zorgverlener van uw medicijngebruik op de hoogte is. Daarom werken apothekers, huisartsen en medisch specialisten in uw regio samen. Zij kunnen gegevens elektronisch delen via een regionaal beveiligd netwerk: het LSP.

Alleen met toestemming

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk. U kunt online uw zorgverleners toestemming geven uw medische gegevens te delen met DigiD. U kunt ook bij uw apotheek zich laten aanmelden op het LSP.

Folder

Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Lees dan de folder Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Filmpje

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hier het filmpje bekijken van VZVZ.

Uitwisselen labwaarden

Heeft u uw bloed laten prikken? Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 1 augustus 2013 verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierfunctie is belangrijke informatie met het oog op de medicatieveiligheid.

Apothekers kunnen, met toestemming van de patiënt, labwaarden bij de arts opvragen die van belang zijn voor de medicatiebewaking zoals natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en de bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte zoals digoxine of lithium.

Als een voorschrijver de verplichting niet nakomt om voor een van genoemde geneesmiddelen de reden van voorschrijven te vermelden of een afwijkende nierfunctiewaarde door te geven, dan zal de apotheker deze opvragen.